Nieuws

  • Lieshout – Veel inwoners van Laarbeek hebben behoefte aan een uitbreiding van hun netwerk. Hierdoor kunnen ze beter aansluiten bij ‘dagelijkse zaken’, weten ze hulpdiensten beter te vinden, kunnen zij personen of vrijwilligersorganisaties beter vinden en kunnen ze beter functioneren. Kortom; door een beter netwerk kunnen de mensen hun ‘kwaliteit van leven’ verhogen. Een beter […]
  • Laarbeek – In overleg met een aantal betrokken inwoners start LEVLaarbeek in september met een maandelijkse inloop waarin onder andere samen wordt gepraat over de impact die corona op ons leven heeft gehad en/of nog steeds heeft. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de sociale beperkingen, gevoelens van eenzaamheid of onmacht, de uitdagingen van het thuiswerken […]
  • Lieshout – De Dorpsraad van Lieshout organiseert op woensdag 22 september wederom het maandelijkse Repair Café. In het Dorpshuis aan de Grotenhof 2 draait het dan allemaal om repareren en ontmoeten. Tussen 13.30 en 16.00 uur staan diverse vaklieden voor u klaar.
  • Beek en Donk – Op kermiszaterdag 11 september werd er niet alleen geschoten voor de nieuwe koning van het Gilde Sint Leonardus. Dit verslag kon U reeds vorige week in de MooiLaarbeekkrant lezen. Nee, ook de jeugd ging schieten op een houten vogel.
  • Laarbeek – Sinds kort is wethouder Joan Briels verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet (Werk en Inkomen). “Een mooi en belangrijk onderdeel van mijn werk. In het kort gaat het bij de Participatiewet om toeleiding naar werk en/of het verzorgen van een bijstandsuitkering. In veel gevallen gaat het daarbij om kwetsbare inwoners waarbij het […]